Политика за поверителност
До всички Доставчици, Клиенти и Партньори

Моля да бъдете информирани, че във връзка с Регламента (ЕС) на Европейския парламент и на съвета (GDPR) относно защитата на физическите лица, който е в сила от 25.05.2018 г., Вевен ООД ще съхранява по максимално сигурен начин всяка информация засягаща личните Ви данни. В тази връзка, бихме искали да ни информирате, в случай, че не желаете да съхраняваме и използваме Вашата фирмена информация.

В допълнение, бихме искали да Ви информираме, че ще работим с данните на Вашето лице за контакт с нас, вкл. e-mail адрес, телефонен номер и друга информация, необходима за изпълнението на нашите договорни отношения. Съгласно чл. 15 на Регламента Вие имате право на достъп до цялата информация, която Вевен ООД съхранява за Вашата компания. Съгласно чл. 17 на Регламента Вие имате право да поискате от Вевен ООД да изтрие и ограничи всички Ваши лични данни.


Можете да предоставите Вашето оттегляне чрез е-mail: office@thermogrid.bg