Погледнете на отоплението и охлаждането от друг ъгъл

Иновативна система за отопление и охлаждане.

Попитай
Погледнете на отоплението и охлаждането от друг ъгъл

Иновативна система за отопление и охлаждане.

Попитай
Попитай
01 Предимства на продукта

принципи на работа

Етикет за качество

THERMOGRID e иновативна система за пълна климатизация на дома и офиса. THERMOGRID е система от най-висок клас, при която целият таван е отоплително и охладително тяло. Системите THERMOGRID поддържат комфортни температури в помещенията през всички сезони. Системите се състоят от панели, в които циркулира вода или разтвор от вода и незамръзваща течност. Панелите имат многопластова структура. В предната част на панела има борд от гипсокартон или метал. Зад него стои топлообменник, който е изработен от алуминий. В топлообменника се съдържа хидравлична верига. Хидравличните вериги могат да бъдат от полиетилен, стомана или мед. Най-отзад на панела има изолация от стиропор или вата. Панелите се монтират по тавана или стените.

1
Висока ефективност и икономия на енергия
 • пълно интегриране на различните елементи и прецизен контрол на входните и изходните параметри.
 • голямата излъчваща повърхност на тавана осигурява ефективно отопление и охлаждане, като предлага високи нива на комфорт и ниска консумация на енергия.
2
Равномерно отопление и охлаждане
 • климатичен комфорт (еднаква температура във всяка точка на помещението).
 • обновени и контролирани въздушни потоци, при много ниска скорост.
 • правилно ниво на влажност (електронно управление, което гарантира коректна точка на оросяване).
 • идеална температура, през всеки сезон на годината. Thermogrid системата, гарантира ниво на комфорт, което никога не е достигано с познатите технологии, благодарение на специализиран фирмен софтуер.
3
Висока гъвкавост
 • модулност на системата.
 • бърз и лесен монтаж. Системата е подходяща за различни видове сгради: жилищни, офисни, музейни, хотелски, болнични, търговски и други.
 • различни източници на енергия (газ/електричество).
4
Повишава качеството на живот и ефективността на персонала
 • тишината, чистотата и липсата на въздушни потоци са в основата на домашния комфорт и повишават продуктивността в офиса.
5
50 години гаранция
 • дълъг експлоатационен срок.
1
Висока ефективност и икономия на енергия
 • пълно интегриране на различните елементи и прецизен контрол на входните и изходните параметри.
 • голямата излъчваща повърхност на тавана осигурява ефективно отопление и охлаждане, като предлага високи нива на комфорт и ниска консумация на енергия.
2
Равномерно отопление и охлаждане
 • климатичен комфорт (еднаква температура във всяка точка на помещението).
 • обновени и контролирани въздушни потоци, при много ниска скорост.
 • правилно ниво на влажност (електронно управление, което гарантира коректна точка на оросяване).
 • идеална температура, през всеки сезон на годината. Thermogrid системата, гарантира ниво на комфорт, което никога не е достигано с познатите технологии, благодарение на специализиран фирмен софтуер.
3
Висока гъвкавост
 • модулност на системата.
 • бърз и лесен монтаж. Системата е подходяща за различни видове сгради: жилищни, офисни, музейни, хотелски, болнични, търговски и други.
 • различни източници на енергия (газ/електричество).
4
Повишава качеството на живот и ефективността на персонала
 • тишината, чистотата и липсата на въздушни потоци са в основата на домашния комфорт и повишават продуктивността в офиса.
5
50 години гаранция
 • дълъг експлоатационен срок.
02 Принципи на работа

контролен панел

Малките температурни разлики създават технологично предимство.

Целта на всички климатични системи е да поддържат предварително зададени температури и относителна влажност, независимо от външните условия. За разлика от стандартните системи за отопление и охлаждане, системите Thermogrid, при чувствително по-ниски температури на водата, в отоплителен режим и при по-високи температури на флуида, в режим на охлаждане, осигуряват по-добър вътрешен комфорт и имат по-ниски разходи за енергия. Системите Thermogrid могат да се монтират в сгради с различно предназначение. Нещо повече, те идеално се вписват в интериора, както при ново строителство, така и при основен ремонт. Комбинацията от ефективни генератори (термапомпи, кондензни котли и други) и Thermogrid панели, гарантира икономия на енергия, високо ниво на комфорт, липса на въздушни течения и всякакви шумове.

Комфортните температури създават усещане за лекота и спокойствие.

Основната разлика между системите Thermogrid и стандартните системи за климатизация е начина на предаване на топлината и студа. Конвективните системи използват въздуха, за да затоплят или охладят помещенията. Докато системите Thermogrid са вдъхновени от природата. Те директно загряват или охлаждат предметите и хората. При тях температурата на въздуха се влияе от температурата на ограждащите повърхности.

В режим охлаждане, системите Thermogrid, осигуряват по-добър комфорт при по-високи температури на въздуха. Температурата по повърхността на таваните е около 19 °С. Топлината от въздуха, стените и от хората се абсорбира от тази по-хладна повърхност.

Когато работят в режим отопление, системите Thermogrid, създават нужния комфорт, при по-ниски температури на въздуха. Тогава температурата на повърхността на панелите е около 33 °С. Панелите отдават топлина на останалите структури и повишават температурата на въздуха.

Голямата повърхност създава равномерност.

Тъй като Thermogrid отоплителни и охладителни системи използват по-голяма повърхност за топлообмен (обикновено Thermogrid повърхността заема по-голямата част от тавана или от стените), температурата на охлаждащата вода трябва да бъде само няколко градуса по-висока или по-ниска от температурата в помещението. Малката температурна разлика между температурата на въздуха в помещението и на загряващата или охлаждащата вода позволява използването на термопомпи с много висок коефициент на преобразуване (СОР) и води до голямо намаление на консумацията на електрическа енергия. Също така, поради лекотата на управление на водния поток, независимото управление на отделните зони е относително просто.

Препоръчително е да се предвиди вентилация, когато относителната влажност на въздуха в района е висока

Основно изискване при Thermogrid охладителните системи е температурата на охладената вода да бъде в границите от около 13 – 16 °С, за да не се образува конденз. Поради по-малките температурни разлики между температурата в помещението и температурата на охлаждащата вода, лъчистите охладителни системи се нуждаят от по-голям дебит за достигане на необходимата мощност. Дебитът на водата при Thermogrid охладителните системи е приблизително двоен в сравнение с този на конвенционалните водни охладителни системи. Дори с по-високи дебити, Thermogrid охладителните системи имат сравнително малка мощност. Необходимостта температурата на охладената вода, достигаща до охладителния таван, да е над точката на конденз, е причината Thermogrid охладителните панели да не осигуряват достатъчно латентно охлаждане. Поради това се препоръчва допълнително да се предвиди вентилационна система за осигуряване на пресен въздух, което дава възможност да се управляват влажността и качеството на въздуха в охлажданото помещение. На практика, за вентилация и климатизация на помещението се използват две системи – вентилационна система за подаване на първичен въздух за покриване на вентилационните изисквания и вторична водна система за осигуряване на комфортна среда в помещението. По мнение на специалисти, разделянето на вентилацията и охлаждането повишава комфортните условия, спомага за подобряване качеството на въздуха в помещенията, както и подпомага управлението и зонирането на системата.

03 Контролен панел
 • Усеща околната среда, като кожата

  Стайният термостат измерва актуалната температура, като възпроизвежда функционирането на човешката кожа.

 • Научава вашите предпочитания

  Регулира вътрешния комфорт, като внимава за вашите нужди и оптимизира икономиите на енергия.

 • Дистанционен контрол

  Чрез компютър, таблет или смартфон, ще можете да правите настройки и да контролирате системата от разстояние.

машини за обработка на въздуха

Mашини за обработка на въздуха 04
Mашини за обработка на въздуха

Разработена е широка гама от машини за обработка на въздуха. Те са проектирани за Thermogrid системи. Тези машини са високоефективни, внимателно подсушават въздуха, грижат се за въздухообмена и възстановяват температурата в помещението.

Всички модели автоматично се контролират от нашата система за контрол и управление.

Калкулатор

05 Сравнения
Традиционни радиатори
Въздушни конвектори
Подово отопление
Thermogrid системи срещу традиционни радиатори
 • Пестене на енергия. За да достигнат до зададените температури Thermogrid системите работят при по-ниски температури на водата. Икономия около 60%.
 • Лесен монтаж. Thermogrid системите не изискват сложни строителни дейности.
 • Равномерен климат. Thermogrid системите гарантират еднаква температура във всяка точка на помещението.
 • Гъвкавост при архитектурното оформление. При Thermogrid системите имаме чисти подове и стени.
 • Охлаждане. Thermogrid панелите служат и за охлаждане, докато традиционните радиатори нямат такива функции.
Thermogrid системи
VS
Традициони радиатори
Thermogrid системи срещу въздушни конвектори
 • Пестене на енергия. Максимална ефективност при управление на енергийните източници. Thermogrid системите работят при по-ниски температури на водата в режим отопление и при по-високи температури на водата в режим охлаждане. Икономия около 60%.
 • Равномерен климат. Thermogrid системите гарантират еднаква температура във всяка точка на помещението.
 • Без алергени и бактерии във въздуха. Thermogrid системите не причиняват алергични проблеми и не разпространяват бактерии и прах във въздуха.
 • Няма физически дискомфорт. Thermogrid системите не причиняват физически дискомфорт, така характерен за въздушните системи, където има силен поток от студен или горещ въздух.
 • Без разходи за поддръжка. Thermogrid системите не изискват смяна на филтри и почистване на въздуховоди.
 • Безшумни. Thermogrid системите не издават шум и нямат елементи, които да се износват.
 • Гъвкавост при архитектурното оформление. При Thermogrid системите имаме чисти подове и стени.
Thermogrid системи
VS
Въздушни конвектори
Thermogrid таванни системи срещу подово отопление
 • Охлаждане. Thermogrid панелите служат и за охлаждане, докато подовите системи нямат такива функции.
 • Лесен монтаж. Thermogrid системите не изискват сложни строителни работи.
 • Здравословна среда. Липса на запрашеност във въздуха, така характерна при подовото отопление.
 • Енергийна ефективност. Не се загряват големи обеми бетон. Thermogrid таванните системи имат енергиен клас ААА. Икономия около 60%.
 • Универсалност. Не са пречка, когато решите да си смените мебелите или подовите покрития.
 • Икономичност. По ниски текущи разходи. По-малки разходи за поддръжка.
Thermogrid системи
VS
Подово отопление
Традиционни радиатори
Thermogrid системи срещу традиционни радиатори
 • Пестене на енергия. За да достигнат до зададените температури Thermogrid системите работят при по-ниски температури на водата. Икономия около 60%.
 • Лесен монтаж. Thermogrid системите не изискват сложни строителни дейности.
 • Равномерен климат. Thermogrid системите гарантират еднаква температура във всяка точка на помещението.
 • Гъвкавост при архитектурното оформление. При Thermogrid системите имаме чисти подове и стени.
 • Охлаждане. Thermogrid панелите служат и за охлаждане, докато традиционните радиатори нямат такива функции.
Thermogrid системи
VS
Традициони радиатори
Въздушни конвектори
Thermogrid системи срещу въздушни конвектори
 • Пестене на енергия. Максимална ефективност при управление на енергийните източници. Thermogrid системите работят при по-ниски температури на водата в режим отопление и при по-високи температури на водата в режим охлаждане. Икономия около 60%.
 • Равномерен климатичен контрол. Thermogrid системите гарантират еднаква температура във всяка точка на помещението.
 • Без алергени и бактерии във въздуха. Thermogrid системите не причиняват алергични проблеми и не разпространяват бактерии и прах във въздуха.
 • Няма физически дискомфорт. Thermogrid системите не причиняват физически дискомфорт, така характерен за въздушните системи, където има силен поток от студен или горещ въздух.
 • Без разходи за поддръжка. Thermogrid системите не изискват смяна на филтри и почистване на въздуховоди.
 • Безшумни. Thermogrid системите не издават шум и нямат елементи, които да се износват.
 • Гъвкавост при архитектурното оформление. При Thermogrid системите имаме чисти подове и стени.
Thermogrid системи
VS
Въздушни конвектори
Подово отопление
Thermogrid таванни системи срещу подово отопление
 • Охлаждане. Thermogrid панелите служат и за охлаждане, докато подовите системи нямат такива функции.
 • Лесен монтаж. Thermogrid системите не изискват сложни строителни работи.
 • Здравословна среда. Липса на запрашеност във въздуха, така характерна при подовото отопление.
 • Енергийна ефективност. Не се загряват големи обеми бетон. Thermogrid таванните системи имат енергиен клас ААА. Икономия около 60%.
 • Универсалност. Не са пречка, когато решите да си смените мебелите или подовите покрития.
 • Икономичност. По ниски текущи разходи. По-малки разходи за поддръжка.
Thermogrid системи
VS
Подово отопление

Портфолио

06 Портфолио Проекти
Панел структура
Панел структура
Окачване структура
Окачване структура
Монтирани панели
Монтирани панели
Отоплителен и охладителен таван
Отоплителен и охладителен таван
Завършен проект
Завършен проект

Контакти

07 Свържи се с консултант
За специализирана консултация за Вашия дом изпратете запитване още сега: